BETSAFE KASYNO

september 9, 2021 5:50 pm Published by Leave your thoughts

BETSAFE KASYNO

Betsafe to zdecydowanie jedna z najbardziej znanych na ziemi platform do uprawiania hazardu przez Internet. Niezale?nie b?d? mowa tutaj o zak?adach bukmacherskich, czy kasynie – Betsafe to uznana firma, kt?r? znaj? tak?e ludzie kompletnie niezwi?zane z hazardem.

Betsafe to platforma z bardzo d?ugim sta?em na rynku – po raz pierwszy zosta?a uruchomiona ju? w 2006 r.. Betsafe najlepiej znamy prawdopodobnie z rynku zak?ad?w sportowych, gdzie jest to 1-a z najbardziej cenionych producent?w na ?wiecie, stawiana nieopodal takich gigant?w jak Unibet, Bet365, czy Ladbrokes.betsafe kasyno Kasyno Betsafe r?wnie? jest jednak godne uwagi i wielce plasuje si? w netowych rankingach.

Przy Betsafe znajdziemy w regule wszystko czego chcemy – naprawd? atrakcyjne promocje, ca?e mn?stwo r??nego rodzaju komputer?w, unikatow? platform? do zak?ad?w sportowych, a tak?e napotykamy si? z profesjonalnym podej?ciem do klienta. Jest to marka, kt?r? zdecydowanie mo?emy poleci? ka?demu – a w szczeg?lno?ci pocz?tkuj?cym graczom, w charakterze ?e ci??ko o stron? lepiej skonstruowan? pod w stosunku do merytorycznym. Bez problemu odnajdziemy tutaj wszystkie informacje, kt?rych potrzebujemy.

Recenzja kasyna Betsafe

Betsafe to marka, jak? z pewno?ci? kojarzy kt?rykolwiek nas. Nawet osoby, kt?re nigdy nie by?y przy ?aden spos?b zwi?zane wraz z gr? w kasynie b?d? zak?adami bukmacherskimi powinny ju? gdzie? kojarzy? charakterystyczne logo tej marki – lub to z reklam na koszulkach pi?karzy, czy r??norodnego rodzaju baner?w, kt?re wydob?dziemy na licznych stronach sieciowych.

Betsafe to bez w?tpienia mi?dzynarodowa platforma, kt?ra obs?uguje graczy wraz z prawie stu r??nych pa?stwa. Jak widzimy – nie skupia si? ona wi?c wy??cznie na rynku europejskim, ale obejmuje prawie ca?y ?wiat – jest to absolutny gigant hazardu online. Betsafe zosta?o uruchomione po raz pierwsze w 2006 roku i stosunkowo b?yskawicznie zacz??o podbija? serca zawodnik?w. Marka wyrobi?a swoj? renom? przede wszystkim na zak?adach bukmacherskich, aczkolwiek samo kasyno te? jest niezwykle znane i bardzo dobrze mierzone na wielu r??nych wortalach – polskim i zagranicznymi.

Mi?dzynarodowe nastawienie kasyna Betsafe mo?emy obecnie zauwa?y? po samych licencjach wymienionych na samym dole strony. Gracze ze Szwecji s? obs?ugiwani pod jedn? licencj?, gracze z Wielkiej Brytanii pod drug?, pozostali gracze Europejscy pod malta?sk? Malta Gaming Authority (MGA), za? gracze z Polski… czysto prawnie nawet nie maj? mo?liwo?? gra? w tym kasynie ze wzgl?du na ustaw? hazardow? spo?r?d 2017 roku. Aczkolwiek firma zdecydowanie stara si? na temat zatrzymanie Polskich graczy – dlatego w?a?nie adres URL podany powy?ej dla internaut?w z Polski znacz?co si? r??ni

Sk?d taki zabieg? Ju? t?umaczymy. Jak wiemy – wraz z wej?ciem nowej ustawy hazardowej w 2017 roku dost?p do stron hazardowych (przynajmniej tych, kt?re nie zaakceptowa? zgodzi?y si? na kooperacj? z rz?dem) zosta? zablokowany dla graczy z Naszego kraju (oczywi?cie, zmieniaj?c IP na np. Wielk? Brytani? lub Holandi? bez problemu wejdziemy na wi?kszo?? stron). Tym samym te? bukmacher Betsafe, ?eby u?atwi? dost?p polskim fanom i nie zmusza? katalog?w do korzystania z VPN, przygotowa? dla nas oddzielny adres URL – wraz z dodatkow? liczb? na ko?cu.

Jak zatem widzimy – kasyno i bukmacher Betsafe na pewno stara si? o zatrzymanie rodzimych graczy na swojej systemie. Nie stara si? o nich jednak wystarczaj?co mocno, aby otrzyma? polsk? autoryzacj? na oferowanie us?ug hazardowych. Chocia? nie mo?emy te? firmy za to wini?, gdy? wymagania jakie nale?y zaspokoi? ?eby j? otrzyma? b?d? do?? spore.

Ponadto warto tutaj odr??ni? ?wietn? sk?rk? platformy Betsafe oraz naprawd? przejrzyste roz?o?enie wszystkich element?w. Dzi?ki wstecz, ?e ca?y interfejs kasyna jest naprawd? przejrzysty, gracze, nawet ci pocz?tkuj?cy, nie zaakceptowa? b?d? mieli najmniejszych spo?r?d nawigacj? po platformie. Kr?tko m?wi?c – zar?wno z kasyna, jak i zak?ad?w bukmacherskich Betsafe korzysta si? rzeczywi?cie przyjemnie.

Na dodatek strona internetowa Betsafe wydaje si? w pe?ni zoptymalizowana pod spodem urz?dzenia mobilne – mo?emy tutaj pogra? na w?asnych smartfonach i tabletach po co tylko chcemy. I to r?wnie komfortowo, jak z poziomu naszych urz?dze? stacjonarnych. Ponadto strona wczytuje si? r?wnie dobrze na ka?dym z system?w operatywnych – iOS, Android i Windows.

Do?? ju? jednak o kwestiach technicznych. Przejd?my do przyjemniejszych rzeczy – np. przy co tutaj tak naprawd? mo?emy zagra?? Ju? m?wimy.

W kasynie Betsafe mo?emy zagra? w wideo sloty, ruletk?, gry jackpot, gry sto?owe, gry klasyczne, blackjacka, wideo pokera jak i r?wnie? gry na ?ywo. Kasyno nie podaje jednak cyfry dostawc?w oprogramowania i tym samym nie pozwala posortowa? gier w zale?no?ci od dostawcy. Wiemy jednak, ?e jest ich przynajmniej 20 i istniej? to na przyk?ad: Barcrest, Big Time Gaming, Blueprint, Elk Studios, Red Tiger, Microgaming, NetEnt, NextGen Gaming, Evolution Gaming, Yggdrasil, Play’N Jego, Quickspin, Playtech.

Ponadto, nawet gdy zak?ady bukmacherskie nie s? naszym kluczowym przedmiotem zainteresowania, zdecydowanie warto jest zaznajomi? si? wraz z platform? do zak?ad?w sportowych Betsafe. Jest to jeden z najlepszych bukmacher?w dzi?ki ?wiecie z solidnymi kursami i naprawd? ogromn? kolekcj? sport?w. Mo?emy tutaj obstawi? mi?dzy innymi takie sporty jak: pi?ka no?na, tenis ziemny, hokej na lodzie, koszyk?wka, bilard, kolarstwo, krykiet, za? nawet Pesapallo (kompletnie nieznan? dla wi?kszo?ci os?b dyscyplin?).

Jak zobaczymy – mo?liwo?ci je?li rozchodzi o zak?ady bukmacherskie przy Betsafe s? naprawd? ogromne. Mo?emy tutaj obstawi? w istocie ka?d? dyscyplin?, jak? jest. Naturalnie, najwi?ksz? ilo?ci? wydarze? wyr??nia si? pi?ka no?na – na czas notowania recenzji do obstawienia jest prawie 12 000 zdarze?!

Ponadto warto tutaj wspomnie? o wspania?ej platformie do zak?ad?w sportowych na ?ywo. Dzia?a ona naprawd? szybko i fachowo, wszystkie elementy s? faktycznie przejrzyste i ilo?? wydarze? oraz dyscyplin r?wnie? wydaje si? by? naprawd? spora.

Co jeszcze sprawia, i? platforma Betsafe jest faktycznie dobra? Naprawd? rozbudowana poda? promocyjna! Poni?ej zamieszczamy list? wszystkich promocji z kt?rych mo?emy skorzysta?.

Promocje sportowe:

Witaj w Betsafe – czyli bonus powitalny zr?wnowa?ony 100% kwoty depozytu a? do 200 z?. Wybierz sw?j turniej – co tydzie? we? udzia? w nowym turnieju. Sportowy tydzie? – co tydzie? zak?ad on-line bez ryzyka do 20 z? oraz 5 darmowych spin?w na slot Twin Spin. Nieregularne promocje z okazji jakiego? wydarzenia, np. na czas pisania recenzji wydaje si? by? to zak?ad bez ryzyka zr?wnowa?ony 20 z? na walk? G?owacki kontra Briedis. Zni?ki kasynowe:

Nadprogram powitalny – trzy bonusy od depozytu do ??cznie nawet 4000 z? plus darmowe spiny. Magiczne combo – graj o frakcja puli r?wnej 100 000 z?. Zafunduj sobie bezp?atne spiny – codziennie nawet 25 darmowych spin?w a? do 9 topowych gier w kasynie Betsafe. Zanim aczkolwiek rozpoczniemy gr?, wskazane jest zaznajomi? si? z obowi?zuj?cymi w platformie Betsafe zasadami.

Pierwsz? rzecz? o kt?rej musimy tutaj pami?ta? jest zasada m?wi?ca na temat nieaktywno?ci. Konto za nieaktywne uznaje si?, gdy nie logujemy si? do jego przez okres 12 miesi?cy lub d?u?ej. Betsafe, w przeciwie?stwie do niekt?rych kasyn, nie usuwa jednak nieaktywnych kont. Chocia? nalicza stosown? op?at? administracyjn? za ka?dy miesi?c nieaktywno?ci, licz?c od 13 miesi?ca nieaktywno?ci. Taka op?ata wydaje si? r?wna 5 EUR.

Drugim istotnym aspektem jest kwestia weryfikacji to?samo?ci. Aby m?c gra? w platformie Betsafe i dowolnie wp?aca? oraz wyp?aca? ?rodki b?dziemy musieli pomy?lnie uko?czy? weryfikacj? to?samo?ci. Nie wydaje si? to ani troch? skomplikowany przebieg i wystarczy, ?e przebywamy w stanie przes?a? skan swojego dokumentu to?samo?ci (paszport, dow?d osobisty, prawo jazdy) jak i r?wnie? potwierdzi? nasz link zamieszkania – wystarczy s?u??ce do tego np. wyci?g z banku.

Tym samym warto tutaj przypomnie? uniwersaln? dla w zasadzie wszystkich kasyn i zak?ad?w bukmacherskich regu?? – mo?emy posiada? tylko jedno konto na jedn? to?samo?? / jeden adres IP / 1 gospodarstwo domowe. Nie wolno nam pr?bowa? zak?ada? wi?cej ni? poszczeg?lnego konta, poniewa? ryzykujemy utrat? obu. Poza tym ze wzgl?du na wym?g weryfikacji i tak nie jeste?my w b?dzie nic zrobi? z ogromniejsz? ilo?ci? kont je?eli nie zostan? one zweryfikowane.

Na koniec powinno si? tutaj tak?e wspomnie? o obs?udze klienta Betsafe, b?d?ca naprawd? profesjonalna. Kontakt spo?r?d pracownikami Betsafe to nieskalana przyjemno?? i mo?emy stanowi? pewni, ?e szybko rozwi??? oni nasz problem b?d? nakieruj? na odpowiedni? koncepcj?.

Obs?uga klienta Betsafe jest oczywi?cie osi?galna w j?zyku polskim – aczkolwiek nale?y zauwa?y?, ?e z polskim supportem mamy mo?liwo?? nawi?za? kontakt wy??cznie przy godzinach od 11: 00 do 18: 00.

Bonus powitalny w kasynie Betsafe

Bonus powitalny przy Betsafe to co?, z czym koniecznie musimy si? zapozna?. W Betsafe wyr??niamy jednak dwie oferty powitalne – jedn? skierowan? a? do graczy kasyna, a drug? skierowan? do graczy warsztat?w bukmacherskich.

Oba te bonusy s? bonusami od depozytu, kt?rych cena jest zale?na od kwoty naszego depozytu. Na wz?r, je?eli w przypadku bonusu r?wnego 100% kwoty depozytu wp?acimy 200 z? – otrzymamy drugie tyle (200 z?) na gr?. Je?li jednak przyk?adowy bonus by?by r?wny 50% kwoty depozytu, przy wp?acie 200 z?otych otrzymaliby?my zaledwie 100 z?otych w postaci ?rodk?w bonusowych.

Wszystkie bonusy od depozytu dzia?aj? na tej samej zasadzie. Powinni?my jednak pami?ta?, ?e ka?dy z tych bonus?w b?dzie tak?e ograniczony do danej kwoty. Na przyk?ad bonus sportowy jest ograniczony do 200 z? – oznacza to, ?e bez wzgl?du na to ile wp?acimy, czy b?dzie to 300, 500, czy 1000 z? – w ramach ?rodk?w bonusowych i tak otrzymamy w najwy?szym stopniu 200 z?.

Proste, prawda? Wreszcie musimy ju? tylko pami?ta? na temat warunkach obrotu. Obr?t to nic innego jak ilo?? razy jak? musimy zagra? za sum? otrzymanego bonusu b?d? sum? bonusu plus kwalifikuj?cego depozytu, aby by? w stanie wyp?aci? ?rodki bonusowe. Przejd?my ju? jednak do prezentowania poszczeg?lnych promocji.

Bonus na zak?ady bukmacherskie

Bonus powitalny na zak?ady bukmacherskie jest r?wny 100% kwoty depozytu do dwie st?wy z?. Jest to bardzo prosta promocja – wp?acamy, dostajemy drugie tyle jak i r?wnie? obstawiamy. Musimy jednak wspomina? o kilku istotnych detalach.

Przede ka?demu zanim b?dziemy mieli mo?liwo?? wyp?aci? stosowane przez nas ?rodki z kasyna, b?dziemy musieli spe?ni? wymagania ruchu bonusem, kt?re s? r?wne 8 razy kwota bonusu.

Drugim zasadniczym czynnikiem jest to, ?e do obrotu licz? si? tylko zdarzenia o kursie minimum 1. 50. Dzi?ki spe?nienie warunk?w obrotu dysponujemy 30 dni, licz?c od chwili jego otrzymania. Je?eli zadecydujemy si? anulowa? bonus, stracimy zar?wno ca?y bonus, jak i wszystkie wygrane pochodz?ce spo?r?d zak?ad?w postawionych za nak?ady bonusowe.

Bonus na kasyno

Bonus kasynowy w Betsafe jest trzycz??ciowy. Co to oznacza? Oznacza to, i? mo?emy tutaj skorzysta? nie tylko z jednego, natomiast a? z trzech rozmaitych bonus?w.

Naczelna cz??? oferty powitalnej to bonus r?wny 100% sumy depozytu do 1000 z?otych + 10 du?ych spin?w na slot Gonzo’s Quest. Druga cz??? oferty powitalnej to bonus r?wny 50% kwoty depozytu do tysi?c z? + 25 bezp?atnych spin?w na slot Gonzo’s Quest. Trzecia i ostatnia cz??? oferty powitalnej to bonus r?wny 100% sumy depozytu do nawet 2000 z? + 25 bezp?atnych spin?w na slot Gonzo’s Quest.

Jak widzimy, jest to 1-a z tych promocji, jaka nie traci na atrakcyjno?ci, a wraz zyskuje, poniewa? to w?a?nie ten trzecia cz??? bonus jest najwi?kszy jak i r?wnie? potencjalnie najbardziej lukratywny. Jest to bez w?tpienia jedna z lepszych ofert powitalnych spo?r?d jakimi mo?emy si? pozna? w dziedzinie.

Zanim jednak do niej przyst?pimy musimy wpierw zapozna? si? z kilkoma kluczowymi zasadami.

Oferta powitalna jest skierowana wy??cznie s?u??ce do nowych u?ytkownik?w i roni wa?no?? 30 dni na rejestracji – mamy dlatego tylko miesi?c, aby wykorzysta? z promocji. Minimalna kwota depozytu kwalifikuj?ca nas s?u??ce do wzi?cia udzia?u w promocji to 15 z?. Depozyty z?o?one z wykorzystaniem portfeli Skrill i Neteller nie kwalifikuj? si? do promocji. Nie zaakceptowa? mo?emy sobie wybra? z kt?rej z cz??ci oferty powitalnej chcieliby?my skorzysta?. Odblokowuj? si? ono kolejno – pierwszy bonus odblokowuje dalszy, a drugi odblokowuje trzecia cz???. Zanim b?dziemy mogli wyp?aci? swoje ?rodki bonusowe a tak?e pochodz?ce z nich wygrane musimy wpierw spe?ni? oczekiwania obrotu, kt?re s? r?wne 40 razy kwota bonusu.

Na dokonanie obrotu mamy 30 dni, licz?c od momentu jego otrzymania. Warto tutaj tak?e zauwa?y?, ?e nie wszystkie gry licz? si? do obrotu podobnie. Jest w tym miejscu ca?kiem du?a rozbie?no?? w zale?no?ci od tego, jaki rodzaj gry wybrali?my.

Video sloty i automaty licz? si? w 100%. Zabawy na ?ywo licz? si? w 20%. Ruletka liczy si? w 10% (wyj?tkiem jest ruletka na ?ywo, Red Dog, Caribbean Stud jak i r?wnie? kilka wi?cej gier). Blackjack liczy si? w 5% (wyj?tkiem jest blackjack dzi?ki ?ywo, Pontoon, Baccarat i kilka wi?cej gier). Jakie mo?liwo?ci czyli, ?e dana gra wa?ny jest do wymaga? obrotu tylko w 20% czy 5%? Na przyk?ad – stawiaj?c 5 z? dzi?ki sloty, do obrotu wliczone zostanie pe?ne 5 z?otych (100% postawionej kwoty). Je?eli jednak postawimy np. w ruletk?, przy zak?adzie r?wnym 5 z? wliczy naszej firmie si? zaledwie 50 gr (10% postawionej kwoty).

Przed skorzystaniem wraz z kt?rejkolwiek z promocji powitalnych nale?y zaznajomi? si? z regulaminem. Znajdziemy tam bardziej specjalne informacje odno?nie promocji, mi?dzy innymi to, jakie zabawy zosta?y wy??czone z reklamy i w jakim zakresie.

Categorised in:

This post was written by feedastudent

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *